Bosnia and Herzegovina Mine Action Center

Saša Obradović, Direktor Centra za uklanjanje mina u BiH, razgovarao je danas sa predstavnicima Ženevskog centra za humanitarno deminiranje, na temu implementacije projekta IMSMA Core. Dogovoreno je da se ubrza sa realizacijom aktivnosti, kako bi se i pored kasnjenja sa potrebnom opremom, stigli rokovi i ispoštovale preuzete obaveze.

Šef odsjeka za informatičku podršku Ženevskog centra za humanitarno deminiranje Steve Hellen i Program officer za sve aktivnosti koje se sprovode u Bosni i Hercegovinu Samra Kinda, istakli su da važnost ovog projekta iziskuje veće napore i angažovanost cjelokupnog osoblja, koje radi na ovim poslovima i da očekuju da će on biti završen u skladu sa planiranim vremenskim rokovima. Sastanku je prisustvovao i Stanislav Damjanovic, savjetnik za Land Release i operativnu efikasnost.

Obradović se još zahvalio na kontinuiranoj podršci pruženoj od strane predstavnika Ženevskog centra i da se nada da će i ovaj projekat biti uspješan, kao i svi prethodni.
Projekat za implementaciju sistema upravljanja informacijama u protivminskom djelovanju pod nazivom „BH IMSMA Core“, je krenuo sa realizacijom pocetkom ove godine i ima za cilj da osigura brži, sigurniji i uspješniji proces uklanjanja mina u Bosni i Hercegovini.
Sporazum je potpisan u Decembru 2022.godine između Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Ženevskog međunarodnog centra za humanitarno deminiranje i nevladine humanitarne organizacije Norveška narodna pomoć.

Sredstva za implementaciju projekta, osigurana su putem Ministarstva vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke i Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške, a riječ je o iznosu od oko pola miliona eura.

Share:

Leave Comment