Bosnia and Herzegovina Mine Action Center

image (5)Sastanak je trajao u periodu 16-19.02.2016, a organizator je Ženevski Centar za protivminsko djelovanje.
Kao i do sada, ovogodišnji sastanak je bio prilika da se razgovara o napretku i izazovima unutar sektora za protivminsko djelovanje.Učesnici su bili predstavnici programa za PMD, UN savjetnici, NVO sektor, te stručnjaci za PMD i donatorska zajednica.

Fokus konferencije je bio na poboljšanju efektivnosti, strategijama za smanjenje ranjivosti, zagovaranju, pomoći žrtvama mina, kao i na novim metodama, alatima i pristupima u rješavanju minske situacije.
Naročito je ukazano na snagu inovacija na polju PMD o čemo se i rasrpravljalo tokom konferencije, uključujući i bespilotne sisteme za mapiranje,te razvoja novih GPS sistema za oslobađanje zemljišta i korištenje mobilnih tehnologija.

Sastanku su prisustvovali vd Direktor BHMACa Saša Obradović, Tarik Šerak, Šef odsjeka za upravljanje PMD i Suvad Džafić, Predsjedavajući Komisije za deminiranje u BiH.

Share:

Leave Comment