test

U Sarajevu od 7. do 11. novembra održava se radionica o Strategiji i prioritetizaciji protivminskih akcija. Radionica se održava sa ciljem definisanja nacrta Strategije protivminskih akcija. Realna strategija protivminskih akcija koja je nastala prema kontekstu specifičnih izdanja i koja precizno oslikava problem, može veoma ojačati saradnju i podjelu informacija i poboljšati operativnu efikasnost i efektivnost. Takođe može da olakša ispunjenje obaveza BiH, proizašlih iz Otavske konvencije i Konvencije o kasetnoj municiji. Radionica se održava u saradnji BHMAC, GICHD, UNDP i Njemačkom humanitarnom asocijacijom.

Share:

Leave Comment