test

Na području Kazagića, opština Goražde, Federalna Uprava CZ započela je radove na tehničkom izviđanju 99.313 m2 sumnjive površine, a završetak aktivnosti se očekuje krajem maja tekuće godine.
Do sada su na ovom zadatku pronađeni tragovi aktiviranih mina i poteznih žica.

Inače u Goraždu se još oko 10% od ukupne teritorije opštine ili 23 km2, smatraju sumnjivim na minsku opasnost.

U 2015. godini na području Opštine Goražde pripadnici Oružanih snaga BiH deminirali su površinu od 43.690 m2 na prostoru sela Deševa, dok je tim deminera FUCZ radio na čišćenju 41.837 m2 u blizini Marevaca, te 72.964 m2 u sklopu zadatka Kazagići 7.

Također u pripremi su i novi zadaci za zajednicu Zupčići i Ahmovići.
Zbog nedostatka sredstava na realizaciju čeka 39 projekata deminiranja na ovom prostoru, dok je do sada na području Goražda nakon rata deminirano 1.408.588 m2 prostora, na kojem su demineri pronašli 503 mine i 275 NUSa.

Share:

Leave Comment