test

U Centru za uklanjanje mina u BiH danas je održan zajednički sastanak sa timom iz glavnog ureda Norveške narodne pomoći iz Osla, odjeljenje za humanitarno deminiranje. Sastanku su prisustvovali Rune Kristian Dale- Andersen, Hans Peter Risser, Arshad Mubarak i Kristian Holme Obrestad ispred Norveške narodne pomoći iz Osla, Darvin Lisica i Goran Šehić ispred Norveške narodne pomoći u BiH, Suvad Džafić i Blažen Kovač, članovi Komisije za deminiranje u BiH, te Saša Obradović i Zdravko Jonjić ispred Centra za uklanjanje mina u BiH.
Na sastanku je govoreno o pripremi Strategije humanitarnog razoružanja Norveške narodne pomoći za BiH, ispunjavanju obaveza iz Konvencije o zabrani mina i Konvenciji o zabrani kasetne municije kao i o pripremama nove Strategije protivminskog djelovanja u BiH.

Share:

Leave Comment