Bosnia and Herzegovina Mine Action Center

Predsjedavajući Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH Sifet Podžić i članovi te Komisije Hanka Vajzović i Šemsudin Mehmedović posjetili su danas Centar za uklanjanje mina u BiH (BHMAC) gdje su o stanju i rezultatima rada, te planovima BHMAC-a razgovarali sa v.d. direktorom Sašom Obradovićem, njegovim saradnicima i predstavnicima Komisije za deminiranje Vijeća ministara BiH.

Posebna pažnja tokom radne posjete bila je posvećena realizaciji protivminskih akcija, kao i operativnom planu protivminskog djelovanja BiH za 2017. godinu. Bilo je riječi i o izdvajanju finansijskih sredstava za protivminsko djelovanje, te  implementaciji Strategije protivminskog djelovanja u BiH.

Razgovarano je o objektivnim mogućnostima za rjesavanje problema BiH sa minama, te potrebi da se stvore uslovi za izradu realnih i ostvarivih budućih strategija protivminskog djelovanja u BiH.

Share:

Leave Comment