test

Dana, 25.04.2017. godine održana je sjednica Komisije za finansije i budžet Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Na sjednici je razmatrana Informacija Ministarstva civilnih poslova BiH o stanju deminiranja u BiH sa Akcijskim planom za otklanjanje primjedbi revizije učinka o temi “Efikasnost sistema deminiranja u BiH”. Revizija učinka i utvrđivanje stanja deminiranja je obuhvatila desetogodišnji period 2005-2015, tj. period koji je predhodio aktuelnom sazivu Vijeća ministara, aktuelnom ministru civilnih poslova, aktuelnoj Komisiji za deminiranje u BiH i aktuelnom rukovodstvu Centra za uklanjanje mina u BiH. Naglašavamo da su određene aktivnosti, naložene u preporukama, realizovane, te da je u toku realizacija drugog broja aktivnosti i da će se preostale aktivnosti realizovati u zadatim vremenskim okvirima.

Share:

Leave Comment