test

Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH i Centar za uklanjanje mina BiH , potpisaće sporazum o saradnji u oblasti traganja i spašavanja u slučaju vazduhoplovne nesreće na teritoriji BiH, koji, između ostalog, predviđa tri tipa vježbi, od kojih će neke biti najmanje 12 puta godišnje.

Sporazum je u formi prijedloga, te u procesu konsultacija, a njime je detaljno opisano pokretanje i vođenje operacija traganja i spasavanja. Spasilačko-koordinacioni centar BiH je, zadužen da operativno rukovodi ovim operacijama u slučaju vazduhoplovne nesreće.

Predviđeno je angažovanje ljudskih i tehničkih resursa BHMAC-a, u svrhu spasavanja lica koja su povrijeđena u udesu aviona ili neke druge letjelice.

BHMAC je obavezan omogućiti Spasilačko-koordinacionom centru BiH pristup informacijama o minskoj situaciji u BiH, u okviru čega je BHMAC obavezan redovno ažurirati informacije o minskoj situaciji i neeksplodiranim ubojitim sredstvima na lokalitetu vanrednog vazduhoplovnog događaja.

Osim toga, BHMAC je u obavezi da pruži pomoć u angažovanju organizacija i institucija u akcijama čišćenja mina ukoliko postoji sumnja da je područje na kojem se izvodi spasavanje zagađeno ovim ubojitim sredstvima.

U sporazumu se ističe da BHMAC, u saradnji sa BHDCA, izvodi vježbe potrage i spasavanja, i to vježbu punog kapaciteta najmanje jednom godišnje, vježbu koordinacije najmanje tri puta i komunikacione vježbe najmanje 12 puta godišnje.

S druge strane, BHDCA je obavezna zaključiti posebne sporazume o saradnji u oblasti traganja i spasavanja i sa drugim organizacijama i institucijama , sa čijim predstavnicima je već razgovaranao na ovu temu.

Napominjemo da je sa Gorskom službom spasavanja RS, već zaključen sporazum kojim se definišu ljudski i materijalni resursi, koji se, zavisno od okolnosti, stavljaju na raspolaganje za sprovođenje operacija traganja i spasavanja u slučaju vazduhoplovne nesreće u BiH, a očekuje se da će sličan sporazum uskoro biti zaključen i sa Gorskom službom spasavanja Federacije BiH.

Posljednja avionska nesreća u BiH dogodila se u Decembru prošle godine na Kozari, a poginule su dvije osobe.

Izvor: https://www.nezavisne.com/novosti/drustvo/Saradnja-BHDCA-i-BHMAC-Vjezbace-spasavanje-u-slucaju-avionske-nesrece/655892

Share:

Leave Comment