test

Представници ЕУФОРа посјетили су данас Центар за уклањање мина у БиХ и разговарали на тему исуњења обавеза према члану 7. Конвенције о забрани касетне муниције.

Директор Центра за уклањање мина изразио је снажну и велику опредијељеност Центра за уклањање мина да настави с даљњим дјеловањем у суочавању с пријетњама касетне муниције са коначном жељом и намјером да се ово дугорочно питање ријеши у оквирима одобреног рока за испуњење преузетих обавеза до Септембра 2022 године.

Наглашено је да су постојећи пројекти касетне муниције, резервисани и дијелом у прогресу од стране Норвешке народне помоћи-НПА, Оружаних снага Босне и Херцеговине и Федералне Управе Цивилне Заштите.

Представници ЕУФОРА-а изразили су спремност за било коју врсту помоћи и сарадње у погледу ослобађања Босне и Херцеговине од касетне муниције у датом року, те спремност да се у ту сврху организују састанци са свим релевантним учесницима који могу допринијети реализацији задатог циља.

na temu isunjenja obaveza prema članu 7. Konvencije o zabrani kasetne municije. 

Direktor Centra za uklanjanje mina izrazio je snažnu i veliku opredijeljenost Centra za uklanjanje mina da nastavi s daljnjim djelovanjem u suočavanju s prijetnjama kasetne municije sa konačnom željom i namjerom da se ovo dugoročno pitanje riješi u okvirima odobrenog roka za ispunjenje preuzetih obaveza do Septembra 2022 godine.

Naglašeno je da su postojeći projekti kasetne municije, rezervisani i dijelom u progresu od strane Norveške narodne pomoći-NPA, Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Federalne Uprave Civilne Zaštite. 

Predstavnici EUFORA-a izrazili su spremnost za bilo koju vrstu pomoći i saradnje u pogledu oslobađanja Bosne i Hercegovine od kasetne municije u datom roku, te spremnost da se u tu svrhu organizuju sastanci sa svim relevantnim učesnicima koji mogu doprinijeti realizaciji zadatog cilja. 

Share:

Leave Comment