test

U Banja Luci je održan sastanak sa predstavnicima Civilne Zaštite RS, a na temu završetka zadataka koji se trenutno nalaze u progresu, te o listi prioriteta za 2022.godinu i nastavku saradnje sa Centrom za uklanjanje mina u BiH u narednom periodu.

Kao i do sada, sigurnost operativnog osoblja, te efikasna realizacija i koordinacija projekata su prioritetni i biće preuzete sve aktivnosti, kako bi se ispoštovali planirani rokovi, ali i zakonski propisane procedure.

Share:

Leave Comment