test

  • Home
  • SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Kampanjom naziva “Da li ste svjesni” nastavak educiranja javnosti o opasnostima od mina i eksplozivnih sredstva u Bosni i Hercegovini

Povodom 4. aprila, Međunarodnog dana podizanja svjesnosti o opasnosti od minsko eksplozivnih sredstava, Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini još jednom skreće pažnju da je u našoj zemlji i dalje ugroženo 500 000 ljudi zbog postojanja minske opasnosti.

Nažalost, i 28 godina nakon završetka rata, oš uvijek dolazi do minskih nesreća u kojima stradaju naši sugrađani. U 2023. godini, jedno lice je prilikom ulaska u minski obilježeno područje u Dobojskoj opštini, izgubilo život i to prilikom sakupljanja sekunardnih sirovina.

Do sada su u Bosni i Hercegovini stradale 1782 osobe, od čega 625 smrtno.

Veličina sumnjive opasne površine u Bosni i Hercegovini iznosi 838,29 km2 ili 1,63% u odnosu na ukupnu površinu Bosne i Hercegovine.

U 2023. godini sumnjiva opasna površina je smanjena za 31,99 km2, dok je pronađeno i uništeno 814 mina, 484 neeksplodiranih ubojitih sredstava i 194 komada kasetne municije. Procjenjuje se da preostali broj očekivanih mina u BiH iznosi 170.657.

Prema novoodobrenom roku u skladu sa Konvencijom o zabrani protivpješadijskih mina, predviđeno je da naša zemlji bude očišćena od mina do 2027. godine. Međutim, prema praćenju dosadašnje dinamike realizacije i aktivnosti na reviziji važeće Strategije protivminskog djelovanja, sasvim je izvjesno da će doći do produženja navedenog roka.

Enis Horozović, v.d. Direktor Centra za uklanjanje mina u BiH naglašava da jedino dobra politička volja i efikasna koordinacija može voditi ka pronalaženju adekvatnih rješenja i konačnoj eliminaciji zaostalih minsko eksplozivnih sredstava.  

Ovogodišnje aktivnosti obilježavanja 4. aprila uključuju početak kampanje “Da li ste svjesni” koju realizuje Centar za uklanjanje mina u BiH i nevladina organizacija MAG, sa ciljem da se putem društvenih mreža distribuiraju poruke i materijali koji upozoravaju na minsku opasnost i na taj način spriječe minske nesreće.

U saradnji sa Federalnim i RS ministarstvima obrazovanja i znanosti i nadležnim pedagoškim zavodima i ove godine se nastavlja sa edukacijom školske djece uzrasta 5-9 razreda osnovnih škola putem realizacije ”časa upozoravanja na opasnost od mina”, čime će djeca biti upoznata sa  porukama koje život znače.

Kako je proljeće uveliko zagazilo u naše prostore, podsjećamo da se na području gdje su se nekada vodila ratna djelovanja, još krije opasnost u vidu zaostalih minsko eksplozivnih sredstava. Apelujemo na stanovništvo da se strogo pridržava postavljenih minskih znakova i izbjegava nepoznata područja.

Mobilna aplikacija sa minsko sumnjivim površinama u našoj zemlji je trenutno dostupna na iOS platformi https://apps.apple.com/in/app/mine-suspected-areas/id1546066712, dok će za korisnike Android sistema biti uskoro dostupna.

Share:

Leave Comment