test

Pronađena mina na Stojčevcu, opština Ilidža, nije zaostala iz proteklih ratnih dešavanja 

Povodom pronalaska protivpješadijske mine PMA-3 na području koje vodi od Stojčevca prema koti Šiljak, u sarajevskoj opštini Ilidža, 19.08.2019.godine, terenskim uvidom od strane pripadnika Centra za uklanjanje mina u BiH, utvrđeno je da nije u pitanju mina koja je zaostala iz prethodnih ratnih dešavanja,nego sredstvo odbačeno od strane nepoznatih lica.

Isto je zaključeno na osnovu lokacije gdje je ova naprava pronađena, a koja nije obrađivana kroz prethodne projekte deminiranja, te za koju nisu postojale bilo kakve informacije o miniranosti. Također, kako je riječ o stazi koja je u veoma čestoj upotrebi, sigurno bi jedno ovakvo sredstvo neko ranije uočio i prijavio, a imajući u vidu da se navedena naprava nalazila na samoj površini zemlje, gdje se mogla veoma lako uočiti.

Istovremeno, potrebno je istaći da u prilog ovome ide i činjenica da nije u pitanju cjelovito pronađeno sredstvo, nego naprava iz više dijelova, tačnije poklopca i donjeg dijela, bez upaljača i gumene obloge, te kao takva nije bila spremna za aktivaciju, kao što je juče u više navrata prenijeto putem medija.

Podsjećamo da je opština Ilidža  prošle godine i zvanično proglašena lokalnom zajednicom bez minski zagađenih površina, a kao rezultat  dugogodišnjeg ulaganja i implementacije projekata deminiranja.

Bez obzira na sve gore navedeno, i dalje apelujemo na sva lica da ne odbacuju minsko eksplozivna sredstva, kao i osobe koje uoče bilo kakve slične naprave, bez obzira da li je riječ o ovakvoj deaktivnoj napravi ili sličnom naoružanom sredstvu, da iste prijave i ne rade bilo šta samoincijativno, čime mogu dovesti sebe i ostala lica u neposrednu opasnost.

Share:

Leave Comment