test

U susretu  4.Aprilu Međunarodnom danu borbe protiv mina, Centar za uklanjanje mina u BiH, upozorava da se naša zemlja i dalje suočava sa problemom zaostalih mina i NUSa, koje direktno utiču na sigurnost stanovnika ove zemlje i socio ekonomski razvoj. 

Dolaskom proljeća i lijepog vremena sve više ljudi odlazi u prirodu, dok drugi počinju poljoprivredne radove, odakle nerijetko vrebaju nevidljive ”ubojice” mine. 

Centar za uklanjanje mina u BiH upozorava građane, da kada uoče minu odmah obavijeste policiju ili Civilnu zaštitu, te da ne pokušavaju sami otkloniti mine.

U brojnim naseljima se uz minska polja nalaze i škole, pa nerijetko djeca prolaze upravo pored tabli koje upozoravaju na postojanje minske opasnosti na tim područjima, stoga je jako važno poštovati znakove koje upozoravaju na mine i ni u kom slučaju ne treba ići iza postavljenih tabli. 

Ove godine obilježava se 20 godina od stupanja na snagu Konvencije o zabrani protivpješadijskih mina usvojene u Oslu 1997.godine i potpisane u Ottawi 1997.godine. 

Podsjećamo da je Bosna i Hercegovina 25. aprila 2018. podnijela novi zahtjev za produženje razdoblja razminiranja za naredne dvije godine. Navedeni zahtjev je i zvanično odobren na 17 sastanku zemalja članica/potpisnica Konvencije, održanom u Novembru 2018.godine.

U međuvremenu je i Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, usvojilo Strategiju protivminskog djelovanja Bosne i Hercegovine 2018. – 2025. u cilju omogućavanja razvoja efikasnog i djelotvornog državnog programa protivminskog djelovanja sa fokusom na smanjivanje i potpuno eliminisanje opasnosti od mina za stanovništvo u BiH.

Trenutno se u BiH sprovodi projekat Opšta procjena minski sumnjivih područja u BiH, koja ima za cilj pružanje novih informacija o preostalim minski sumnjivim površinama u BiH, koju sprovodi Centar za uklanjanje mina u BiH u saradnji sa NVO Norveškom narodnom pomoći  i Oružanim snagama BiH, a uz finansijsku podršku EU.

Share:

Leave Comment