test

U periodu 20-24.03.2023.godine, u prostorijama Centra za uklanjanje mina u BiH, održana je radionica Procjene kapaciteta kao jedna od planiranih aktivnosti u sklopu implementacije Projekta BHIMSMA Core. Učesnici su bili predstavnici BHMAC-a, NVO NPA i Zenevskog centra za humanitarno deminiranje.

U cilju procjena potreba BHMAC-a za kvalitetnim upravljanjem informacijama, urađena je inkluzivna analiza, kako bi se identifikovale snage, slabosti, mogućnosti i prijetnje sa kojima se suočava BHMAC-ov sistem upravljanja informacijama.  

Potpisvanjem Sporazuma za implementiranje sistema upravljanja informacijama u protivminsko djelovanju, pod nazivom BH IMSMA Core, počinje postepeno prebacivanje na novi informacijski sistem, koji će biti baziran na savremenoj IMSMA Core tehnologiji. Time će se osigurati tačniji, transparentniji i pouzdaniji podaci o protivminskom djelovanju.

Pristup IMSMA Core informacionom sistemu u Bosni i Hercegovini bit će besplatan, a puna upotreba novog sistema se očekuje do kraja 2023 godine.

Share:

Leave Comment