Bosnia and Herzegovina Mine Action Center

Zajedničkim snagama ukloniti mine sa prostora Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko distrikta

U sklopu realizacije MSP Vojkovići, opština Istočna ilidža, a povodom obilježavanja 4.Aprila, Međunarodnog dana podizanja svjesnosti o opasnosti od minsko eksplozivnih sredstava, Centar za uklanjanje mina u BiH, u saradnji sa Oruzanim snagama BiH, još jednom skreće pažnju da je naša zemlja i dalje jedna od minski najugroženijih u Evropi i u svijetu, sa preko 500 000 ugroženih građana.

Dogadjaju su pored predstavnika lokalnih vlasti, domacih i stranih organizacija i medija, prisustvovali i Dr. Thomas Fitschen, Ambasador Republike Njemacke u BiH i Johanna Strömquist, Ambasadorica Svedske u BiH, cije su zemlje jedne od vodecih donatora za proces deminiranja u nasoj zemlji.

Nakon rata, stradala je 1781 osoba, od čega 624 smrtno. Od ovog broja 134 su deminera (53 smrtno).

Tokom  2022. i 2023.godine, dva lica su smrtno stradala na području Lukavca i Doboja i to prilikom prikupljanja ogrijeva i sekundarnih sirovina u minski obilježenom području.

Proces deminiranja se odvija usporenom dinamikom, jer nije izdvojen planiran i obećan novac za ove namjene sa svih nivoa vlasti. I jedino dobra politička volja i efikasna koordinacija može voditi ka pronalaženju adekvatnih rješenja i konačnoj eliminaciji zaostalih minsko eksplozivnih sredstava.

Veličina sumnjive opasne površine na mine u Bosni i Hercegovini iznosi oko 860 km2 ili 1,69% u odnosu na ukupnu površinu Bosne i Hercegovine.

Bosna i Hercegovina je dobila produženje roka za uklanjanje svih preostalih minsko eksplozivnih sredstava prema Konvenciji o zabrani PP mina, te je novim rokom precizirano da naša zemlji bude očišćena do 2027.godine.

Saša Obradović, Direktor Centra za uklanjanje mina u BiH je naglasio da je u 2022. godini sumnjiva opasna površina smanjena za 52,74 km2, gdje je pronađeno 3.529 mina i 1.833 eksplozivnih sredstava zaostalih ratom.

Do sada je u našoj zemlji oslobođeno i vraćeno na korištenje 3340km2, gdje je uništeno preko 80.000 mina i 64.000 zaostalih eksplozivnih ostataka iz rata.

Na projektu MSP Vojkovići, Istočna Ilidža, do sada je nađeno oko 50 minsko eksplozivnih sredstava i njegovo deminiranje će omogućiti siguran prilaz kamenolomu, državnom zatvoru, te parcelama lokalnog stanovništva, koje se ne koriste zbog postojanja minske opasnosti.

Projekat se nalazi na samoj granici između Federacije i Republike Srpske i istim su obuhvaćena sva poznata minski sumnjiva području u opštini Istočna Ilidža, tako da će realizacijom ovog projekta, opština Istočna Ilidža biti slobodna od minske opasnosti.

Na kraju želimo još jednom da apelujemo na stanovništvo da se strogo pridržava minskih znakova, te je izuzetno važno izbjegavati nepoznata područja i ostati na sigurnim površinama.

Mobilna aplikacija sa minsko sumnjivim površinama u našoj zemlji je dostupna svima i može se preuzeti na Google i Apple store, a link se nalazi na www.bhmac.org.

Share:

Leave Comment