test

Centar za uklanjanje mina u BiH u periodu 24-26.01.2022.godine u saradnji sa UNDP BiH, organizuje Radionicu na temu unaprijeđenja procesa netehničkog izviđanja u BiH.

Radionica se održava uz podršku UNDP Projekta “Beyond the Square Meters”, finansiranog putem Vlade Republike Njemačke.

Radionica će omogućiti da se kroz razmjenu iskustva tokom dosadašnjeg rada na zadacima netehničkog izviđanja unaprijede buduće aktivnosti, te odrede kriterijumi za definisanje ciljane i sistematske istrage, koji će uveliko pojednostaviti i jasnije definisati ovaj proces u narednom periodu. Biće uključene i dodatne aktivnosti u kontekstu socijalno ekonomskih faktora u procesu prioritetizacije i izvještavanja.

Radionici prisustvuje osoblje BHMAC koje radi na poslovima izviđanja, te kontrole i osiguranja kvaliteta, kao i menadžemt BHMAC i predstavnici NPA i UNDP.

Share:

Leave Comment