test

Projekat kojeg u potpunosti finansiraju Sjedinjene Američke Države, a preko ITF Enhancing Human Security, zvanično je započeo 4. aprila 2019.godine, a istim su bile obuhvaćene četiri opštine u regiji Sarajeva – Vogošća, Novi Grad, Stari Grad, te Istočni Stari Grad.

Implementator projekta je Centra za obuku pasa za otkrivanje mina (MDDC) , je do sada uspio da uspješno završi sve aktivnosti uklanjanja minske opasnosti u opštinama Stari Grad i Novi Grad kojim je i Grad Sarajevo proglašen slobodnim od mina, a završene su i aktivnosti deminiranja u opštini Istočni Stari Grad.

Na lokalitetu Trebevića i Istočnog Starog Grada pronađeno je i uništeno više od 260 minsko-eksplozivnih sredstava, a tranutno se radi na zadnjim lokacijama na Gori kamenica i brdu Žuč.

Share:

Leave Comment