test

Danas su predstavnici ICBL-a (International Campaign to Ban Landmines) iz Ženeve posjetili Centar za uklanjanje mina u BiH i razgovarali o pomoći žrtvama mina u Bosni i Hercegovini, osnivanju radne grupe za pomoć žrtvama mina, reviziji Strategije protivminskog djelovanja s akcentom na poglavlje o pomoći žrtvama mina.
Ispred ICBL-a sastanku su prisustvovali Elea Boureux, koordinator za operacije pomoći žrtvama mina od kasetne municije i Loren Persi, koordinator za pomoć žrtvama mina. Oni su takođe i dio Koalicije za borbu protiv kasetne municije (CMC) kao i Landmine and Cluster Munition Monitor-a.
U ime BHMAC-a na sastanku su bili prisutni v.d. direktor Saša Obradović, v.d. pomoćnik direktora za operacije Zdravko Jonjić i šef odsjeka za upravljanje protivminskim akcijama Tarik Šerak.

Share:

Leave Comment