test

Ministar civilnih poslova BiH, Adil Osmanović je boravio danas u službenoj posjeti Centru za uklanjanje mina u BiH. Uvaženom ministru se obratio v.d. Direktor Centra za uklanjanje mina u BiH, Saša Obradović koji je upoznao ministra sa trenutnim aktivnostima, kapacitetima i problemima Centra za uklanjanje mina u BiH, a sve sa ciljem daljeg jačanja i poboljšanja funkcionisanja naše institucije. Sastanku su takođe prisustvovali članovi Komisije za deminiranje BiH, Mladen Mrkaja, Suvad Džafić i Blažen Kovač, te sekretar komisije za deminiranje BiH, Nenad Krejić, kao i pomoćnici direktora za operacije i podršku Centra za uklanjanje mina u BiH, Zdravko Jonjić i Damir Šišić.
Na sastanku sa ministrom Civilnih poslova BiH, Adilom Osmanovićem je razgovarano između ostalnog i o bitnim promjenama unutar institucije kako bi se Centar za uklanjanje mina u BiH vratio u sami vrh svjetskog deminiranja. Na sastanku je takođe dogovoreno da se nastavi sa dobrom komunikacijom sa stranim donatorima.
Ministar Adil Osmanović je pružio punu podršku daljem radu Centra za uklanjanje mina u BiH.

[foogallery id=”3004”]

Share:

Leave Comment