test

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine je otvorilo proces javnih konsultacija o Prednacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o deminiranju u Bosni i Hercegovini u skladu sa Pravilima za konsultacije u izradi pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine.

Svrha donošenja Zakona o imjenama i dopunama Zakona o deminiranju u Bosni i Hercegovini je unapređenje procesa deminiranja u Bosni i Hercegovini, sa ciljem da se unaprijedi životna sredina i obezbijede osnovni uvjeti za život i rad građana i pravnih lica, a otklone ograničenja i opasnosti za život i zdravlje ljudi i imovinu, koja su prisutna u obliku zaostalih mina iz prethodnog rata.

Proces javnih online konsultacija otvoren je u periodu od 27.12.2016. godine do 11.01.2017. godine i u istom možete učestvovati putem stranice https://ekonsultacije.gov.ba/
Pozivamo vas da uzmete učešće u konsultacijama i da slanjem komentara, sugestija i prijedloga date doprinos izradi što kvalitetnijih izmjena i dopuna Zakona o deminiranju u Bosni i Hercegovini.

Osim na stranici https://ekonsultacije.gov.ba/,Tekst Prednacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o deminiranju u Bosni i Hercegovini možete vidjeti na linku http://mcp.gov.ba/javne_konsultacije/Archive.aspx?langTag=bs-BA&template_id=108&pageIndex=1.

Share:

Leave Comment