test

Comments off
Dana 13.05.2016.godine, gospodin Ken Rutherford, Direktora Centra za Međunarodnu stabilizaciju i oporavak James Madison Univerziteta, razgovarao je sa predstavnicima Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini, Komisije za deminiranje i Ministarstva vanjskih poslova.
Cil posjete gospodina Rutherforda je bilo sagledavanje mogućnosti za dalju saradnju, posebno u oblasti privlačenja donatora.Na sastancima su prezentirane ideje za saradnju dogovorene na prethodnom sastanku, koji je gospodin Rutherford imao sa gospodinom Sašom Obradovićem V.D. Direktora BHMAC i Zoranom Grujićem, Šefom odsjeka za informatičku podršku.
Član Komisije za deminiranje Suvad Džafić i predstavnik Ministarstva vanjskih poslova Mensur Jusić, su se principijelno složili sa idejama budućih projekata i obećali svoju pomoć i saradnju u njihovoj implementaciji.
Share: