test

26.05.2016.godine, na području Đelilovca, opština Travnik, započeta je prva faza ciljanog tehničkog izviđanja na minski sumnjivoj površini od 2.345.100 m2. Aktivnosti vrši NVO NPA, u saradnji sa BHMAC Regionalnim uredom Travnik.
Do sada je na ovom području zabilježeno 9 minskih nesreća.

Aktivnosti NPA u ovoj fazi ciljanog tehničkog izviđanja su usmjerene na procjenu informacija identifikovanih putem netehničkog izviđanja, i prikupljanje novih informacija o zagađenosti minama uz upotrebu dronova.
Realizaciju ovog projekta podržala je Švajcarska agencija za razvoj i saradnju.

Share:

Leave Comment