Bosnia and Herzegovina Mine Action Center

Na području Tuzlanskog kantona, tokom prošle godine, implementirano je  11 projekata deminiranja  na površini od 3km2.

Od 1997. godine, uz primjenu svih metoda deminiranja, do danas je deminirano 32.237.066,32 m2 terena, dok još uvijek oko 78 miliona m2 ili 3,0% površine ovog kantona, nije sigurno za korištenje.

Opštine Čelić, Kalesija, Sapna i Teočak, se i dalje vode kao najzagađenije, sa najvećim procentom sumnjive površine, u odnosu na ukupnu površinu opštine.

Tokom 2022.godine, očekuje se nastavak aktivnosti na MSP projektima na području Gradačca i Kladnja, na kojima rade Oružane snage BiH.

Takođe u planu je otvaranje još dva MSP projekta na području Gradačca i Lukavca, te aktivnosti uklanjanja kasetne municije u Banovićima, Kladnju i Gradačcu. Projekti čišćenja i tehničkog izviđanja su planirani na području Čelića, Tuzle, Kovačice i Maglaja.

Share:

Leave Comment