test

U Sarajevu je u srijedu, 23.11.2022. godine u Organizacija amputiraca UDAS u saradnji sa Centrom za uklanjanje mina u BiH, organizovala je okrugli sto „Bosna i Hercegovina bez mina,barijera i žrtava – postignuća i izazovi”. Događaju su prisustvovali predstavnici nekoliko ambasada, entiteskih i državnih ministarstava, Komisije za deminiranje, entiteskih civilnih zaštita, fondova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, te organizacija i udruženja preživjelih od mina.

Pozadina sastanka je obilježavanje 25. godišnjice od usvajanja i potpisivanja Konvencije o zabrani protivpješadijskih mina i 30. godišnjice od uspostave Međunarodne kampanje za zabranu mina (International Campaign to Ban Landmines – ICBL), kao globalne koalicije organizacija civilnog društva u preko 100 država. Sastanak je održava paralelno sa redovnim 20. Sastankom država članica Konvencije o zabrani protivpješadjskih mina u Ženevi.  

Na sastanku se razgovaralo o postignućima u eliminaciji uticaja mina u BiH, kao i preostalim obavezama iz Konvencije o zabrani protivpješadijskih mina koje se odnose na čišćenje miniranih teritorija i osiguranja podrške žrtvama mina u Bosni i Hercegovini.

Sastanak je bio i prilika da se predstavi novo izdanje Landmine monitora, odnosno glavne nalazi u dosadašnjoj provedbi Konvencije o zabrani protivpješadijskih mina na globalom nivou, standard IMAS 13.10, koji se tiče pomoći žrtvama u protivminskim djelatnostima.  

Izražena je zahvalnost svima koji su se odazvali pozivu za učešće i dali doprinos da ovaj mini-samit u Sarajevu uspješno adresira pitanja od suštinske važnosti za napredak BiH u ispunjavanju preostalih izazova iz Konvencije o zabrani protivpješadijskih mina.

Share:

Leave Comment