test

Monitorske organizacije: EXPLORING – Mostar; TROTIL – Sarajevo i MINEMON – Pale u saradnji sa BHMAC-om, održale su redovnu, zajedničku jednodnevnu doobuku monitorskog osoblja.

Tematski plan doobuke je uključivao Land release procedure /Standard PMA u BiH; Poglavlje 1. Vraćanje površine, Kritične greške u humanitarnom deminiranju i način njihovog otklanjanja, Odgovornosti i obaveze monitora, Tačke i sadržaj aktivnosti monitora, Mjere bezbjednosti i sigurnosti u operacijama deminiranja Casavec i Medevac.

Share:

Leave Comment