test

22.04.2016.godine, održan je sastanak BHMAC RU Brčko sa koordinatorima za deminiranje opština Šamac, Donji Žabar, Orašje, Odžak i Domaljevac Šamac.
Cilj sastanka je upoznavanje sa rezultatima deminiranja u zoni odgovornosti RU Brčko, tokom 2015.godine.

Od opštinskih koordinatora, zatraženo je više zalaganja oko izrade liste prioriteta za deminiranje, kao i ozbiljniji angažman prilikom izrade zahtjeva za generalno izviđanje. Također, raspravljalo se i o pitanju hitnog obilježavanja i obnove znakova na terenu, kao i o većoj uključenosti kada je riječ o zadacima u progresu i trenutnom broju raspoloživih projekata za deminiranje i njihovih tačnih lokacija.

Share:

Leave Comment