Bosnia and Herzegovina Mine Action Center

Obuka za deminere (m/ž)

Predstavništvo strane humanitarne organizacije Norveška narodna pomoć u Bosni i Hercegovini poziva sve zainteresovane kandidatkinje i kandidate, koji imaju najmanje završenu srednju stručnu spremu, imaju navršenih 18 godina života i mlađe su od 35 godina, da nisu osuđivani za kazneno djelo protiv BiH, za kazneno djelo protiv života i tijela ili protiv imovine kao i za druga kaznena djela s elementom nasilja, koristoljublja i niskih pobuda, da su duševno, fizički i zdravstveno sposobni, da se prijave na obuku i osposobljavanje za obavljanje poslova humanitarnog deminiranja.

Prednost će biti data onim kandidatima koji pored navedenog ispunjavaju i slijedeće uvjete:

poznavanje engleskog jezika, poznavanje rada na računaru.

Ukoliko ste zainteresirani da postanete dio NPA programa humanitarnog razoružanja u Bosni i Hercegovini, molimo Vas da prijavu za obuku pošaljite na adresu: Predstavništvo strane humanitarne organizacije Norveška narodna pomoć, Blagovac 2, 71320 Vogošća, sa naznakom “Obuka za poslove humanitarnog deminiranja”, najkasnije do 16.02.2021. godine. Uz prijavu koja treba sadržavati kratku biografiju i lične podatke, kandidati trebaju dostaviti i motivaciono pismo. Poziv može biti produžen ili ponovljen ukoliko se ukaže potreba u skladu sa projektom.

Obuka će se održati tokom mjeseca februara i marta 2021. godine i trajat će 15 radnih dana, ista je za odabrane kandidate besplatna. Za odabrane kandidate Norveška narodna pomoć je obezbijedila troškove smještaja.

Nakon završene obuke odabranim kandidatima će se ponuditi ugovor na određeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca, uz mogućnost produženja ugovora; rad u profesionalnom i dinamičnom okruženju; stimulativna primanja; mogućnost napredovanja i usavršavanja u struci.

Izvor: www.mojposao.ba

Share:

Leave Comment