test

Izviđački tim Centra za uklanjanje mina, RU Tuzla, sa službom civilne zaštite opštine Kalesija, trenutno sprovodi aktivnosti netehničkog izviđanja na području Seljublja, opština Kalesija.

U pitanju su bivše linije razgraničenja, gdje se očekuje pronalazak velikog broja minsko eksplozivnih sredstava, a prema informacijama dobijenih od strane bivših pripadnika vojnih formacija, te podataka iz sačuvanih minskih zapisnika.
Planirani MSP najvećim dijelom zahvata sjeverni dio lokalne zajednice Seljublje i to Banj brdo, Bandera, Baljkovica, Toromanovići, Puljkov Do, Čifluk, Selišta i Vrela. Manjim dijelom obuhvaćena je LZ Kolimer, uz asfaltni put Tuzla- Bijeljina, te Hrasno Donje oko oblasti Bandera.
Radi se o brdskom području.
Otklanjanjem minske opasnosti, stvorili bi se uslovi za neometan ulazak u šumska područja radi korištenja drvnih resursa, a stvorili bi se i uslovi za rekultivaciju obradivih površina, kao i za razvoja stočarstva.
Oko lokalnog puta Banj Brdo – Relej Stolice nalazi se vikend naselje sa više obnovljenih vikend kuća, te bi se povećao stepen sigurnosti i za vlasnike istih. Omogućio bi se pristup i ostalim vikendicama u cilju njihovog renoviranja.
U cilju što efikasnijih i sveobuhvatnijih priprema za operacije deminiranja i tehničkog izviđanja na ovom području, mole se svi građani koji imaju neka saznanja ili sumnje o miniranosti, isto prijave na:

-SLUŽBA CZ OPŠTINE KALESIJA –121 ili 035-367-700
-BHMAC RU TUZLA – 035-294-249, 035-294-250, ru_tuzla@bhmac.tihenoci.com

Share:

Leave Comment