test

Dana, 01.09.2016. godine u 14:00 časova dogodila se nesreća na lokalitetu Veseoski Podovi na području općine Bugojno. U nesreći je smrtno stradala jedna osoba, a dvije osobe su teže povrijeđene. Nesreća se dogodila kada su radnici šumarije Bugojno vršili doznaku odjela 106, prilikom čega je došlo do aktiviranja za sada nepoznate eksplozivne naprave.
Za područje na kojem se desila nesreća, BHMAC nije imao nikakva saznanja ili informacije o miniranosti odnosno prisustvu rizika od mina, te shodno tome nije vršeno bilo kakvo minsko izviđanje ili obilježavanje . Takođe, do sada prema BHMAC-u nije bilo nikakvih zahtjeva od strane lokalne uprave, privrednih subjekata ili fizičkih lica sa ovog područja koji su inicirali pokretanje akcije minskog izviđenja i utvrđivanje rizika od mina.
Bez obzira na prethodno, odmah po prijemu informacije o nesreći, na lice mjesta je upućeno operativno osoblje BHMAC –RU Travnik koje je učestvovalo u evakuaciji nastradalih i na osnovu dostupnih informacija sačinilo inicijalni izvještaj.
U cilju utvrđivanja dodatnih okolnosti i činjenica, BHMAC će od FU Civilne zaštite zatražiti detaljnu informaciju o evakuaciji nastradalih i stupiti u kontak sa PS Bugojno koja je vršila uviđaj na licu mjesta.

Share:

Leave Comment