test

Crveni križ Federacije BiH u periodu od 03.12.pa do 10.12. obilježava Nedjelju/Tjedan „Upozoravanja na opasnost od mina“.

Upozoravanje na mine jedna je od komponenti protivminskog djelovanja sa osnovnim ciljem da kroz edukaciju, informisanje putem medija ili direktnim kontaktom sa rizičnim ciljnim grupama, podigne svijest o opasnosti od mina, smanji mogućnost novih nesreća i ukaže na dugoročnost opasnosti od mina i eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata.

S tim u vezi, Crveni križ u sklopu svojih aktivnosti širom BiH postavlja znakove hitnog obilježavanja minski sumnjivih površina, bilborde sa mapama minskih polja, znakove zabrane kretanja, te trajne minske ograde.

Do sada je postavljeno 20 igrališta za djecu na sigurnim površinama u ugroženim zajednicama, kao mjeru redukcije rizika. Sve do početka pandemije koronavirusa svake godine organizirano je i takmičenje „Misli mine“ za učenike osnovnih škola koje je okupljalo skoro 25.000 djece u cijeloj državi.
Crveni križ u BiH provodi program upozoravanja na opasnost od mina i eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata još od 1996. godine u punoj saradnji sa BHMAC-om i uz tehničku i finansijsku podršku Međunarodnog komiteta Crvenog križa (MKCK).

Uposlenici, ali i volonteri Crvenog križa kontinuirano rade na edukaciji i podizanju svijesti o opasnostima od mina ciljnih grupa, kao što su učenici, poljoprivrednici, lokalno stanovništvo, povratnici, lovci, ribolovci, šumski radnici, skupljači drva i bilja, vatrogasci, planinari i drugi.

Izvor: https://ckfbih.ba/crveni-kriz-federacije-nedjelja-tjedan-upozoravanja-na-opasnost-od-mina/

Share:

Leave Comment