test

  • Home
  • Nabavka terenskih vozila namijenjenih jačanju kapaciteta Centra za uklanjanje mina u BiH

U cilju omogućavanja i unaprijeđenja operativnih aktivnosti, Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini se već duži vremenski period, suočava sa problematikom obnove postojećeg voznog parka i  zamijenom dotrajalih vozila.

S namjerom  povećanja tehničke osposobljenosti rada ove institucije, planiranim budžetom, u koji su ulazila i sredstva od prethodno prodatih vozila, Centar za uklanjanje mina je izvršio nabavku 5 novih terenskih vozila.

Riječ je o pet vozila Ducia Duster, koji svojim performansama ispunjavaju i zadovoljavaju sve tražene uslove, te će zasigurno doprinijeti efikasnijem obavljanju zadataka. Vozila u potpunosti odgovaraju terenskim potrebama sektora za operacije i regionalnih ureda Centra za uklanjanje mina u BiH.

Na primopredaji vozila, upriličenoj danas u Sarajevu, nedavno imenovani vd Direktor i pomoćnici za operacije i finansijske poslove, istakli su zadovoljstvo zbog kupljenih vozila, koja će unaprijediti terenske zadatke izviđanja i kontrole kvaliteta, kao i ostalih aktivnosti, uključujući hitno obilježavanje minski sumnjivih lokacija. Prema trenutnoj procjeni, nova vozila će zamijeniti samo dio postojećeg voznog parka, dok održavanje preostalih dotrajalih vozila zahtijeva velika ulaganja, pa je samim time i upotreba istih neisplativa.

Iako je ova nabavka značajan iskorak za ispunjavanje planiranih zadataka, Centar za uklanjanje mina u BiH i dalje treba podršku u cilju zanavljanja preostalog voznog parka, kako bi adekvatno opremio i operativno osnažio rad ove institucije.

Share:

Leave Comment