test

Navedeni zadaci se nalaze unutar zone odgovornosti BHMAC RK Pale i RK Banja Luka, a finasirani su putem ITFa, te državnog i entitetskog budžeta.Na zadacima su pronađena 2 NUSa i 34 PP mine.

U pitanju su dva zadatka tehničkog izviđanja Stanići 18, Derventa i Karanovac 2, Petrovo, gdje su radove izvodile Oružane snage BiH i RUCZ, te dva zadatka čišćenja Paljevići-Pušine, Zvornik i Dio trase elektrovoda, Rogatica, gdje je radove izvodila NHO Doking.
Deminiranje ovih lokacija će omogućiti sigurno korištenje poljoprivrednog zemljišta, obnovu kuća i okućnica, održiv povratak i obnovu trase elektrovoda za Baznu stanicu Borike.

Share:

Leave Comment