test

Na području Badić Vrlije, opština Bosanska Krupa, završen je zadatak tehničkog izviđanja površine 60068 m2, koji je implementirao doo EKODEM.
Deminiranje ovog područja će omogućiti sigurno korištenje poljoprivrednog zemljišta, dio šumskog područja i siguran pristup području za ispašu stoke.

Na području Međeđeg brda, opština Sanski Most, završen je zadatak tehničkog izviđanja površine 61280 m2, koji su implementirale Oružane snage BiH.
Deminiranje ovog područja će omogućiti sigurnu eksploataciju drveta, bavljenje lovom i sakupljanje šumskih plodova.
Imajući u vidu da se navedena lokacija nalazi u blizini područja na kom se održava tradicionalna manifestacija Grmečka korida, deminiranjem će se stvoriti uslovi za sigurnost učesnika ovog događaja.

Share:

Leave Comment