test

28.01.2016. godine na području Salakovca, opština Mostar, pronađene su dvije tromblonske mine, dok je u mjestu Gakići, opština Konjic, prijavljen pronalazak minobacačke granate i vreće sa sumnjivim NUS-om.

Navedeni NUS je nakon prijave uklonjen od strane Tima za uništavanje NUS-a Mostar „A“ i Tima FUCZ-e Sarajevo.

Share:

Leave Comment