test

U pitanju je zadatak Sliv potoka Kolobara, površine 146.266m2, gdje je radove izvodila NVO NPA i zadatak vezan za rekonstrukciju Savskog nasipa Vučilovac, površine 30.350m2, gdje je radove izvodila NVO Stop Mines.

Sredstva su izdvojena putem NVO NPA i Vlade Brčko Distrikta.
Na području Brčko disrikta do sada je implementirano 389 zadataka humanitarnog deminiranja. Deminirano je 21,9 km2, prilikom čega je pronađeno i uništeno 2060 PP mina, 186 PT mina, 1386 komada NUS-a. Preostala sumnjiva površina iznosi 19 km2.

Share:

Leave Comment