test

U prostorijama ITF Ustanove za jačanje ljudske bezbjednosti u Sloveniji dana, 22. septembra 2016. godine u prisustvu predstavnika BHMAC-a i donatora održana je tenderska komisija za projekat tehničkog izviđanja na lokaciji Rozanj u općini Sapna, Tuzlanski kanton. Sa svojom donacijom ITF projekat je podržala Irska koja po prvi put od 2008. godine pruža sredstva za podršku aktivnosti protivminske akcije u Bosni i Hercegovini. Pomenuti projekat tehničkog izviđanja od posebnog je socioekonomskog uticaja jer će se izvođenjem radova stvoriti uslovi da predstavnici Međunarodne komisije za traženje nestalih (International Commission on Missing Persons – ICMP) osoba izvrše bezbjedno traženje posmrtnih ostataka nestalog lica za kojeg se pretpostavlja da se nalazi na rizičnoj površini.

Share:

Leave Comment