test

Godišnji sastanak o Otavskoj konvenciji (Konvencija o zabrani korištenja, skladištenja, proizvodnje i prevoza protivpješadijskih mina i njihovo uništavanje) počeo je danas u Ženevi i trajaće dva dana. Ovaj sastanak je prilika za sve države članice Otavske konvencije da procijene primjenu Akcionog plana Maputo 2014-2019 i da izvijeste o tome kako oni sprovode ključne odredbe Konvencije kao i da podijele trenutne izazove sa kojima se susreću i ciljeve koje trebaju ispuniti do Četvrte pregledne konferencije.

Drugi dan sastanka će biti posvećen zajedničkom izvještaju GICHD-a i UNDP-a o protivminskim akcijama i održivim razvojnim ciljevima pod nazivom ”Leaving No One Behind: Mine Action and the Sustainable Development Goals”.

Ispred države Bosne i Hercegovine sastancima u Ženevi prisustvuju Asim Dorović, savjetnik u Stalnoj misiji BiH pri UN i Saša Obradović, direktor Centra za uklanjanje mina u BiH.

Share:

Leave Comment