Bosnia and Herzegovina Mine Action Center

Delegacija Evropske komisije je nedavno dala zadatak timu eksperata da izvrši analizu procjene uklanjanja mina na području Zapadnog Balkana. Ovaj zadatak je rezultat Strategije Zapadnog Balkana koja će se baviti identifikacijom i uklanjanjem mina u regionu kao veoma osjetljivim otvorenim pitanjem koje treba riješiti u cilju unaprijeđenja dobrosusjedskih odnosa i pomirenja u regionu.

Saša Obradović, direktor Centra za uklanjanje mina u BiH zajedno sa svoijm saradnicima Draganom Stojakom, pomoćnikom direktora za operacije i Tarikom Šerakom, šefom odsjeka za upravljanje protivminskim akcijama, danas su održali sastanak sa ekspertima Evropske komisije, Gerhardom Zankom i Leonom Kukkumom.

Predstavnici BHMAC-a su eksperte Evropske komisije upoznali sa ciljevima Strategije protivminskog djelovanja 2019-2025, rezultatima projekta Opšta procjena minski sumnjivih područja 2018-2019 kao i sa projektima deminiranja finansiranim od strane Evropske unije tokom proteklih godina. Takođe se razgovaralo i o načinu utroška sredstava predviđenih projektom IPA 2018.

Share:

Leave Comment