test

Projektima deminiranja, čija je realizacija planirana u narednom periodu, biće obuhvaćena kompletna preostala minski sumnjiva površina na području opštine Šamac, ukupne površine 1.5 km2.

Očekuje se otvaranje projekta na području Slatina, kroz korito rijeke Tolise na površini od oko 106.000 m2, a u sklopu izgradnje Auto dionice Vukosavlje Brčko, a planirana je i realizacija još dva projekta deminiranja na desnoj obali rijeke Save.

Istovremeno, u toku je tenderska procedura za projekte čišćenja i tehničkog izviđanja, koja će biti finasirana putem ITFa, a odnose se na projekte Bara Brvnik i Batkuša-dvorište Lazići na površini od oko 26000 m2.
Zahvaljujući izuzetno dobroj saradnji između Centra za uklanjanje mina u BiH i predstavnika opštinskih vlasti, te zajedničkoj spremnosti da se problem mina okonča u narednoj godini do dvije, te imajući u vidu da je riječ od jednoj od minski najugroženijih opština, deminiranje će zasigurno doprinijeti lokalnoj privredi, efektivnom korištenju zemljišta za poljoprivredu i razvoju plovnog puta rijeke Save.

Share:

Leave Comment