test

Rijec je o sumnjivoj površini od 1,576,294m2, gdje je planirano sprovesti 8 ciljanih i 5 sistematskih istraga. Zadatak implementira NVO MAG. Do sada je pronadjena 31 mina i 5 NUS.

Lokacija je kraški predjel prekriven kamenom, travom, žbunjem i makijom što lokaciju čini nepreglednom. Bilo je dosta i samonicijativnog uklanjanja mina od strane lovaca i cobana.

Stanovništvo ovog područja  se bavi  stočarstvom, zemljoradnjom, pčelarstvom, skupljanjem ljekovitog bilja i sječom ogrjevnog drveta .Teren je pogodan i za lov, a samim tim i za  lovni turizam. Uslijed blizine mora i morskih struja u posljednje vrijeme, sve više se grade objekti za zračne  banje koje uveliko pomažu plućnim bolesnicina i asmatičarima.

Share:

Leave Comment