test

Riječ je projektu kojeg implementira organizacija ”Mines Advisory Group” putem Vlada Sjedinjenih Američkih Država, a  površine koje će se deminirati su uglavnom poljoprivredno i šumsko zemljište u samoj blizini naseljenih mjesta Zbilje, Plješevica, Prijeko, Čekrekčije, Buci, Stuparići, Dvor, Slatina i Čifluk, gdje postoji opravdan strah od mina i eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata.

Realizaciji ovog jako zahtjevnog projekta prethodilo je opsežno prikupljanje informacija od strane Centra za uklanjanje mina u BiH i Službe civilne zaštite Grada Visoko, koje je uključivalo reizviđanje sumnjive površine radi izrade projekata deminiranja i stručnog mišljenja vezanog za minsku situaciju, te pripremu potrebne dokumentacije za procese deminiranja i izgradnju infrastrukture.

U pitanju je teren u blizini kojeg se kreće veliki broj građana i djece školskog uzrasta koja mogu svakodnevno da dođu u kontakt sa rizičnom površinom. Nedaleko od ove lokacije, nalazi se i tusitička destinacija na Pješevici, odnosno lokalitet dijela Bosanske doline piramida koji je jako posjećen od strane domaćih i stranih turista.

Izvor: http://visoko.gov.ba/ba/pregled-novosti/maj-2020/do-kraja-2020-godine-bit-%C4%87e-deminirano-preko-2-miliona-kvadratnih-metara-povr%C5%A1ine.aspx

Share:

Leave Comment