test

Predstavnici Ministarstva komunikacija I transporta BiH i Brčko Distrikta dogovorili su da je prioritet u rekonstrukciji mostova između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, most koji spaja Brčko i Gunju, kao i onaj koji spaja Novi grad i Dvor, te je naglašen izražen interes međunarodne zajednice da most profunkcionira za promet robnog prometa.

Jedan od preduslova je revitalizacija Luke, tako da će u narednom periodu biti intenzivirane aktivnosti u cilju otpočinjanja pripremnih radova za početak deminiranja obale rijeke Save, kako bi se moglo pristupiti i projektu uređenja korita rijeke Save i osiguranju njene plovnosti.

Sa predstavnicima Centra za uklanjanje mina u BiH dogovoreni su tehnički detalji oko samog  provođenja tendera za ovaj projekat, a saglasnost za projekat od strane Svjetke banke, kao glavnog investitora, bi se trebala dobiti do kraja ove godine.

Share:

Leave Comment