test

Dana, 12.09.2016.godine, Centar za uklanjanje mina u BiH je posjetila delegacija Centra za protivminsko djelovanje iz Zimbabwea.
Delegaciju Centra za protivminsko djelovanje iz Zimbabwea su predstavljali pukovnik Masuma Tafirei, zamjenik direktora ZIMAC i narednik Blessed Mukandawire, ZIMAC. U pratnji delegacije je prisustvovao gdin Darvin Lisica, NPA Regionalni direktor za jugoistočnu Evropu.
Delegaciju su ugostili gdin Saša Obradović, v.d. Direktor BHMAC-a, gdin Zdravko Jonjić, v.d. pomoćnik direktora za operacije BHMAC, te gdin Goran Ždrale, Viši stručni saradnik za analizu i izvještavanje BHMAC-a koji je upoznao uvažene goste sa trenutnom minskom situacijom u BiH, organizacionom strukturom, ulogom i zadacima BHMAC-a.

Share:

Leave Comment