test

Centar za uklanjanje mina Bosne i Hercegovine danas je posjetio Ethan Rinks, program menadžer za Evropu u Birou za političko-vojna pitanja State Departmenta, koji boravi u Bosni i Hercegovini i čiji program posjete predviđa sastanke s BiH i međunarodnim zvaničnicima iz oblasti rješavanja viškova naoružanja i municije i protivminskih akcija.

Sastanku sa gospodinom Rinksom prisustvovali su  Amel Fako, savjetnik za političko-vojna pitanja i koordinator za protivminske akcije u Ambasadi SAD-a u BiH, Suvad Džafić, član Komisije za deminiranje u BiH, Saša Obradović, direktor BHMAC-a i Damir Šišić, pomoćnik direktora za podršku BHMAC-a.

Sjedinjene Američke Države finansiraju projekat ”Sarajevo bez mina 2020” koji za cilj ima da cijelo područje Grada Sarajeva i Grada Istočnog Sarajeva oslobodi od mina do 2020. godine. Na sastanku su prisutni informisani o aktivnostima na ovom projektu koje teku prema utvrđenom planu. Takođe se razgovaralo i o saradnji sa ITF Enhancing Human Security putem kojeg SAD finansira projekte deminiranja u BiH.

Share:

Leave Comment