Bosnia and Herzegovina Mine Action Center

Riječ je o projektima Lendići i Lanište, ukupne površine 1,136,242m2. Projekti su implementirani putem ITFa, uz podršku Vlade Njemačke. Zadatke je realizovala NVO MDDC, uz stručni nadzor Centra za uklanjanje mina u BiH.

Ukupno je pronađeno i uništeno 96 mina i 14 ESZR.

Zahvaljujući realizaciji ovih projekata, lokalno stanovništvo će od sada moći sigurno da koristi šumsko područje, kao i obradivu zemlju za razvoj stočarstva i poljoprivrede.

Share:

Leave Comment