Bosnia and Herzegovina Mine Action Center

Vlada Federacije BiH je dala saglasnost na prijedlog Liste prioritetnih zadataka za deminiranje u 2023. godini u FBiH.

Inače, Listom je za ovu godinu u Federaciji BiH predviđeno čišćenje 65 lokacija ukupne površine 1.259.397 m², a tehičkim izviđanjem bit će obuhvaćeno 156 lokacija na ukupno 8.677.485 m². Na tri lokacije ukupne površine 23.386 m² planirano je uklanjanje kasetne municije, a istražit će se 69 minsko sumnjivih područja ukupne površine 127.918.327 m².

U skladu sa odgovarajućim razvojnim i drugim planovima, na Listu prioriteta ce biti uvrstene i ostale lokacije za deminiranje koje naknadno, predlože Federalna i kantonalne vlade, te općinski, odnosno gradski načelnici i gradonačelnici, kao i FUCZ, a za čije se deminiranje stvore uslovi koji u vrijeme usvajanja Liste nisu postojali.

Share:

Leave Comment