test

U Ženevi se u periodu 11-14.02.2020.godine, održava 23. Sastanak Direktora centara za uklanjanje mina i UN Savjetnika. Ovaj događaj se ovaj put bavi pitanjem uticaja protivminskog djelovanja na ljude i planetu sa fokusom na najbolje rješenja, predanost svih uključenioh subjekata i naravno pravovremeno djelovanje je od izuzetne važnosti za sve zemlje pogođene problemom mina i NUSa, i kao takav predstavlja priliku za povezivanje i razmjenu iskustava u cilju traženja što boljeg rješenja za finalizaciju ove problematike i dostizanja zemlje slobodne od minske opasnosti.

Saša Obradović, Direktor Centra za uklanjanje mina u BiH je tokom razgovora sa ostalim učesnicima navedenog sastanka istakao predanost naše zemlje na putu ka oslobađanju od prijetnje uzrokovane minama i NUSom, te koliku prepreku iste predstavljaju za sigurnost građana i razvoj zemlje u cjelini. Također, naveden je i ogroman napredak BiH u svim aspektima protivminskog djelovanja, te bitnost saradnje i podrške svih subjekata uključenih u ovu problematiku.

[foogallery id=”6140”]

Share:

Leave Comment