Bosnia and Herzegovina Mine Action Center

Prvi Seminar o deminiranju i uklanjanju eksplozivnih sredstava zaostalih ratom, u organizaciji Inteligence Sec, okupila je sve vodeće organizacije i institucije, uključene na uklanjanju mina u Bosni i Hercegovini, kao i širom Balkana. Govornici su svi vodeći stručnjaci iz ove oblasti, iz regionalnih centara za uklanjanje mina, kao i predstavnici međunarodnih organizacija koje podržavaju čišćenje minskih polja, te proizvođači opreme.

Saša Obradović, Direktor BHMAC, je upoznao sve učesnike seminara o trenutnoj minskoj situaciji u zemlji, planovima i zadacima u narednom periodu, te o međunarodnim obavezama i rokovima BiH u ovoj oblasti.

Istaknuto je da se i pored veoma značajnih rezultata na terenu, rad i realizacija zadataka i dalje nastavlja, zajedno sa izradom izlaznih strategija i daljim razvojem kapaciteta, ka zemlji bez opasnosti od mina i zaostalih minsko eksplozivnih sredstava.

Share:

Leave Comment