test

U Brčkom je u srijedu 07.08.2019.godine, održan koordinacioni sastanak BHMACa, na temu dosadašnjih rezultata u okviru projekta Opšta procjena minski sumnjivih površina u BiH, te analize do sada obrađenih opština.

Istaknuto je da je do sada obrađeno  70 opština, na kojima su radili timovi BHMACa, Oružanih snaga BiH i NVO Norveška narodna pomoć, a sve u skladu sa zacrtanim operativnim planom i projektnim zadatkom.

Podsjećamo da je glavni cilj projekta Opšta procjena minski sumnjivih područja u BiH stvaranje jasnije slike o preostalim sumnjivim područjima u našoj zemlji, u sklopu čega se vrši analiza postojećih podataka i ažuriranje istih, što će poslužiti kao podloga za bolje planiranje projekata protivminskog djelovanja u narednom periodu, na mnogo efikasniji i efektivniji način u odnosu na prethodne godine. Finalizacija projekta je planirana do kraja Marta 2020.godine.

Share:

Leave Comment