test

U Ženevi održan 17 redovni sastanak zemalja članica Konvencije o zabrani upotrebe,
proizvodnje, transporta i skladištenja PP mina
Bosni i Hercegovini preliminarno odobren zahtjev za produženje roka za uklanjanje preostalih mina i NUSa do
2021
U Ženevi je u periodu 26-30.11.2018. godine održan 17 redovni sastanak zemalja članica Konvencije o
zabrani upotrebe PP mina, na kojem sudjeluje više od 600 učesnika iz 164 zemlje potpisnice ovog
dokumenta.
Na sastanku su sudjelovali i predstavnici Bosne i Hercegovine, u čijem sastavu su članovi Centra za
razminiranje u BiH i Komisije za razminiranje u BiH.
Na sastanku su kao i ranije sve zemlje članice koje imaju problem mina i NUSa da predstave
dosadašnje rezultate i planove za naredni period.Također se raspravljalo i o zahtjevima za produženje
roka za uklanjanje preostalih mina i NUSa, tačnije 7 predatih zahtjeva od strane Bosne i Hercegovine,
Hrvatske , Srbije, Kipra, Sudana, Ukrajine i Ujedinjenog Kraljevstva.
Cilj podnesenog zahtjeva od strane BiH je traženje produženja od naredne dvije godine, čime je BiH
predvidjela da bi trebalo otprilike dvije godine od datuma podnošenja zahtjeva da se dobije jasnije
stanje po pitanju preostalog izazova, te da se napravi detaljan plan i podnese treći zahtjev za
produženje. Zemlje članice su se složile da je predstavljeni plan izvodiv , može se pratiti, i jasno kaže
koji faktori mogu uticati na njegov tempo implementacije. Na sastanku je također istaknuto da je
plan zasnovan na izdvajanjima od strane državnog budžeta i zavisan od održivog međunarodnog
finansiranja.
Podsjećamo da je Bosna i Hercegovina među prvima potpisala Konvenciju o zabrani PP mina, a ista je
ratificirana 1998. godine. Konvencija je stupila na snagu 1. ožujka 1999.godine, u vrijeme kada je
Bosna i Hercegovina postala članica Otavske konvencije i preuzela odgovornost za razminiranje,
uništavanje zaliha, pomoć žrtvama, te suradnju i pomoć.
BiH je ispunila svoje obveze vezane za uništenje mina u 2007. godini, nakon što je uništeno 475.707
mina. Prema članku 5. Konvencije, Bosna i Hercegovina se obvezala uništiti ili osigurati uništenje svih
PP mina na područjima pod njihovom kontrolom ili nadležnosti, što je prije moguće, ali najkasnije do

 1. ožujka 2009. godine. Bosna i Hercegovina je 26. ožujka 2008. podnijela zahtjev za produženje
  razminiranja.
  Produženje se odobrava, a rok je fiksan za 1. Marta 2009.
  Bosna i Hercegovina je 25. aprila 2018. podnijela novi zahtjev za produženje razdoblja razminiranja za
  još dvije godine. Zvanična odluka o ovom pitanju će biti donesena do kraja 2019. odnosno na
  sljedećoj Revizionoj konferenciji.
Share:

Leave Comment